21. Księga Dobrych Praktyk. Działania na rzecz Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Cudzoziemców. Red. P. Kwapisiewicz. Kraków, Wyd. Żydowskie Stowarzyszenie Czulent, 2018.
22. M. Kubicki: Racism in Poland. Enar Shadow Report 1006. Brussel [Bruksela], ENAR Shadow Report 2006, 2007.
23. G. Kuhn: Soccer vs. The State. Tacklinc Football and Radical Politics. Oakland, PM Press [Stany Zjednoczone], 2011.
24. A. Kwiecień: Poradnik obywatela. Co możemy zrobić, gdy zetkniemy się z mową nienawiści? Warszawa, „Otwarta Rzeczpospolita”, Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii, 2011.
Suma artykułów w kategorii: 24