201. The Limits of Solidarity. Roma in Poland after 1989. A Raport by the European Roma Rights Center. Budapest, European Roma Rights Center [Węgry], 2002.
202. J. Vanistendael: Dziewczyna i Murzyn. Warszawa, Timof i Cisi Wspólnicy, 2012.
203. K. Wachter, S. Franke, J. Purski: Football Against Racism in Europe. W: Anti-Racism in European Football. Fair Play for All. Red. Ch. Kassimeris. Plymuth, Lexington Books, 2009.
204. D. Waniek: Orzeł i krucyfiks. Eseje o podziałach politycznych w Polsce. Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 2011.
205. D. Waniek: Ruch narodowy w Polsce wczoraj i dziś: ideologia, organizacja, praktyka działania. Warszawa, Dom Wydawniczy „Elipsa”, 2014.
206. Warszawa – miasto wielu kultur. Red. B. Machul-Telus, M. Majewska, Warszawa, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Pro Humanum, 2010.  
207. W. Weiß: Attacke von Links. W: Rechtsextremismus und Atisemitismus in Mittel-, Ost- und Südosteuropa. Berlin, n-ost Publikationen, 2008.  
208. G. Weissekirchen: Combating Antisemitism – Challenges and Successful Strategies. Berlin, German Bundestag, 2008.
209. Wielka nieobecna - o edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce. Raport z badań. Red. M. Abramowicz. Warszawa, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, 2011.
210. D. Williams: Rewriting History: Holocaust revisionism today. London, Hope not Hate [Wielka Brytania]. 2012.
211. Winter Reggae. W: J. Hejenkowski: Encyklopedia Polskiego Reggae. Gliwice, Wyd. Zima, 2004.
212. K. Wiśniewska: Czarnych tu nie chcemy. „Gazeta Wyborcza”, 19.04.2011.  
213. R. Włoch: Raport dotyczący wybranych przejawów dyskryminacji (rasizm, antysemityzm, ksenofobia i homofobia) w polskim sporcie ze szczególnym uwzględnieniem środowiska kibiców sportowych. Warszawa, Ministerstwo Sportu i Turystyki, 2014.
214. Włochaty. Nie damy zniszczyć naszego świata. Dopisać swój wers… Red. Ł. Gołębiewski, M. Markiewicz, Warszawa, Jirafa Roja, 2009.
215. S. Wojciechowski: Nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej. Wrocław, Atla2, 2000.
216. S. Wojciechowski: Współczesna skrajna prawica na kontynencie europejskim. W: Zbliżanie się Wschodu i Zachodu. Studia, analizy, rozpoznania. Red. P. Kraszewski, T. Mikulski, T. Wallas. Poznań, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2000.
217. Ł. Wojdyła: Wizja historii w tekstach muzycznych polskich grup skrajnie prawicowych. Toruń, Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2005.
218. T. Wrzosek: Nacjonalizm i hegemonia. Przypadek Młodzieży Wszechpolskiej. Łódź, Wydawnictwo Wschód-Zachód, 2010.
219.  Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o piłce… Piłkarskie opowieści niesamowite. Warszawa, Antologia komiksów, Kultura Gniewu, 2006.
220. M. Zdulski, I. Wrzesień, T. Zdulski: Ciernie Miasta. Skinheadzi a ultraprawica w krajach Europy Środkowej. Jelenia Góra, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, 2011.
Suma artykułów w kategorii: 221