81. I. Dudkiewicz: Nie widział barier. Wspomnienie o Marcinie Kornaku. Ngo.pl, 27.06.2014.
82. I. Dudkiewicz: Z faszystami wciąż trzeba walczyć o umysły i serca. Wiez.com.pl, 24.01.2018.
83. B. Dunat: Szkoły pod brunatnym nadzorem. „Nie”, 23.05.2000.
84. P. Dunin-Wąsowicz: Antyfaszyści. „Machina”, 04.1997.
85. P. Dunin-Wąsowicz: Mniej się uczcie - wywiad z Dezerterem. „Machina”, 03.1998.
86. P. Dunin-Wąsowicz: Nie. „Machina”, 06.1997.
87. P. Dunin-Wąsowicz: Antyfaszyści. „Machina”, 04.1997.
88. P. Dunin-Wąsowicz: Mniej się uczcie - wywiad z Dezerterem. „Machina”, 03.1998.
89. P. Dunin-Wąsowicz: Neofaszyzm w Europie Zachodniej [recenzja książki Rafała Pankowskiego]. „Machina”, 11.1998.
90. P. Dunin-Wąsowicz: Nie. „Machina”, 06.1997.
91. P. Dunin-Wąsowicz: Pidżama Porno: Gwiazda wytrwałości. „Machina”, 07.1998.
92. P. Dunin-Wąsowicz: [recenzja płyty Jedna Rasa, Ludzka Rasa. Muzyka Przeciwko Rasizmowi vol. 2 wydanej w ramach kampanii „Muzyka Przeciwko Rasizmowi”]. „Machina”, 09.1999.
93. P. Dunin-Wąsowicz: [recenzja płyty „Muzyka Przeciwko Rasizmowi” wydanej w ramach kampanii „Muzyka Przeciwko Rasizmowi”]. „Machina”, 02.1998.
94. K. Dybalski, P. Michajski, M. Szadkowski: Kibol prowokuje dżihadem. „Gazeta Wyborcza”.
95. [Dzidek]: Neofaszyzm w Europie Zachodniej. Rafał Pankowski [recenzja książki Rafała Pankowskiego]. „Garaż”, zima-wiosna 2000.
96. [Dzidek]: „NIGDY WIĘCEJ” # 10 [recenzja magazynu „NIGDY WIĘCEJ”]. „Garaż”, jesień 1999.  
97. [Dzidek]: „NIGDY WIĘCEJ” # 11 [recenzja magazynu „NIGDY WIĘCEJ”]. „Garaż”, lato-jesień 2000.
98. [Dzidek]: „NIGDY WIĘCEJ” # 13 [recenzja magazynu „NIGDY WIĘCEJ”]. „Garaż”, jesień 2003.
99. [Dzidek]: „STADION” # 1 [recenzja pisma „Stadion”]. „Garaż”, zima-wiosna 2000.
100. [Dzidek]: Various „Muzyka Przeciwko Rasizmowi” [recenzja płyty wydanej w ramach kampanii „Muzyka Przeciwko Rasizmowi"]. „Garaż”, wiosna 1998.
Suma artykułów w kategorii: 113