261. Posłowie o faszyzmie. Czy władze tolerują nietolerancję rasową? „Nowa Europa”, 4.12.1996.  
262. Posłuchajcie bossa [wywiad z Jurkiem Owsiakiem]. „Gazeta Wyborcza”, 26.07.2004.
263. P. Powar: Euro 2012: ethnic minority fans need more safety assurances. „Guardian” [Wielka Brytania], 29.05.2012.  
264. Power of Peace. Multicultural Concert. „Munizebo Bakke” [Dania], 25.05.2002.
265. Powinniśmy żyć razem [wywiad z Geertem Atesem]. „Słowo Żydowskie”, 3 – 31.05.2002.  
266. Późny buntownik [wywiad z Hubertem „Spiętym” Dobaczewskim]. „Przegląd”, 20.04.2008.  
267. ПП: В Польше язык ненависти из традиционных СМИ «убегает» в интернет. „Винницкая Правда” [Ukraina], 16.10.012.  
268. [pp]: Świetna impreza w niepowtarzalnym klimacie. „Tygodnik Tucholski”, nr 19, 25.05.2007.  
269. [pp] To ich „Tfu!rczość”. „Tygodnik Tucholski”, nr 30, 18.07.2008.  
270. (PP): Za korytarz? „Piłka Nożna”, 11.08.2015.
271. B. Prasałek: Aryjska krucjata. „Przegląd Tygodniowy”, 19.12.1993.  
272. Prawo kolportera. „Press”, 15.04.2005.  
273.

P. Prekiel: Gdy kardynał błogosławi narodowcom. [wywiad z Anną Tatar] „Tygodnik Faktycznie”, 10.11.2016.

274. P. Prekiel: Kraków, piłka nożna [recenzja książki Macieja Kozłowskiego Naród Wybrany – Cracovia Pany. Z wielokulturowej historii polskiego sportu. Warszawa, Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ”, 2015]. „Przegląd Socjalistyczny”, nr 3, 2015.
275. Pressing times for PiS. „New Poland Express” [Wielka Brytania], 11.11.2011.
276. Pressing times for PiS. „New Poland Express”, 11.11.2011.
277. Prezes „NIGDY WIĘCEJ” laureatem nagrody Centrum Wolontariatu. „Słowo Żydowskie”, nr 3/4 [315/316], 6 – 20.02.2004.  
278. Prezes „NIGDY WIĘCEJ” laureatem Nagrody Fundacji POLKUL. „Nowy Tygodnik Popularny”, 16 – 23.10.2005.  
279. Prezydent przeciwko przemocy. „Tygodnik Nowy”, nr 43, 2002.  
280. K. Prochyra: Człowiek bez barier – 10. Edycja konkursu. „Integracja”, nr 5, 2012.  
Suma artykułów w kategorii: 299