61. R. Pankowski: Julius Evola a neofaszystowski terroryzm. „Lewą nogą”, nr 10, 1998.
62. R. Pankowski: Kaminski’s sword. „Searchlight” [Wielka Brytania], 01.2010.
63. R. Pankowski: Konstytucja przeciwko rasizmowi. „Otwieracz”, 03.1997.
64. R. Pankowski: Kontrkultura w Polsce – Fanziny. „Plastyka i Wychowanie”, nr 4 [275], 1993.  
65. R. Pankowski: Kultura popularna jako pole działalności ruchów rasistowskich. „Animacja Życia Publicznego”, nr 2[7], 2012.
66. R. Pankowski: Kuschelrock und Kolumnen. „Jungle World” [Niemcy], 25.08 – 1.09.1999.
67. R. Pankowski: Le Pen told to stay at home. „Searchlight” [Wielka Brytania], 07.2001.
68. R. Pankowski: Madonna koncert hit by racism controversy. „Searchlight” [Wielka Brytania], 10.2009.
69. R. Pankowski: Met any Jews lately? „Index on Censorship” [Wielka Brytania], 02.2000.
70. R. Pankowski: Mobilisierung gegen Mindreheiten. „Antifaschistisches Info Blatt” [Niemcy], nr 88, 04.2010.  
71. R. Pankowski: Moda na faszyzm. „Gazeta Wyborcza”, 11 – 12.07.1998.  
72. R. Pankowski: Moldowa: Żeleznaja Gwardija wozwraszczajetsa. „Niezawisimaja Gazeta” [Mołdawia], 16.07.2004.  
73. P. Панковски: Молдова: Железная Гвардия Возвращается. „Нeэabecимaя Moлдoba” [Mołdawia], 16.07.2004.
74. R. Pankowski: Monster bites. „Searchlight” [Wielka Brytania], 03.2000.  
75. R. Pankowski: Naddniestrze: zażegnana rewolucja. „Gazeta Wyborcza”, 01.02.2006 [wydanie internetowe].
76. R. Pankowski: Największy na świecie. „Machina”, 09.1999.  
77. R. Pankowski: Narodowość i terytorium. Na marginesie sporu Ukraińców i Białorusinów. „Нaд Бүтом и Нарвою”, nr 102 [23/24], 1 – 04.1996.  
78. R. Pankowski: Nationalism, extremism och våld i Polen. „Expo” [Szwecja], nr 3, 2010.  
79. R. Pankowski: Nationalismul radical, antisemitismul şi extrema de dreaptă în Polona comentariu. „The Collage” [Mołdawia], nr 9 , zima 2002.
80. R. Pankowski: Neo-Fascism Is Looking For Legacy. „Right-Wings and Europe/ Пpabдa Ebpoпa” [Ukraina], nr 16, 2000.  
Suma artykułów w kategorii: 331