61. Retour sur 2007… Et en avant en 2008! „Bulletin d’information de l’Assemble Européenne des Citoyens”, 01.2008.  
62. A. Rettman: Racist groups could mar European football championship. “The Observer” [Wielka Brytania], 13.04.2011.  
63. M. Reynolds: Wirtualna Rzesza. „Playboy”, 10.2002.  
64. M. Rębała: Nationalists, arson, and rioting: Another dark Independence Day in Poland. „The Christian Science Monitor” [Stany Zjednoczone], 21.11.2013.
65. Ringo sport przyjaźni i pokoju. „Pomagamy”, nr 4, 07.1999.  
66. [RL]: Geneza Agresji. „Gazeta Krakowska”, 10.06.2003.  
67. [RL]: Inni to także my. „Gazeta Krakowska”, 10.02.2004.
68. [RL]: Usuwają znaki wrogości. „Gazeta Krakowska”, 06.02.2006.  
69. [RL]: Znaki nienawiści. „Gazeta Krakowska”, 8.09.2006.  
70. R. Robaszewski: Im swastyka nie wadzi. „Gazeta Wyborcza. Olsztyn”, 12.01.2012.  
71. R. Robaszewski: Rasizm ma się dobrze. „Gazeta Wyborcza. Olsztyn”, 16-17.03.2013.
72. E. Rodzewicz: Spacer bez uprzedzeń. „Nowy Kurier”, 28.03.1996.  
73. M. Rogala: Nie wystarczy tylko karać – trzeba przeciwdziałać [wywiad z Katarzyną Piekarską]. „Refugee. Gazeta Uchodźców”, nr 31, 2013.
74. M. Rogala: Punishment is not enough – we need to counteract [interview with Katarzyna Piekarska]. „Refugee. Gazeta Uchodźców”, nr 31, 2013.
75. A. Rogowski: Podkarpacki Woodstock po raz czwarty! „SuperNowość”, 12 sierpnia 2013.
76. A. Rok: Od redaktora. „Słowo Żydowskie”, 24.07.1998.  
77. A. Rok: Od redaktora. „Słowo Żydowskie”, 14 – 28.11.2003.
78. A. Rok: Od redaktora. „Słowo Żydowskie”, 12.01.2001.  
79. R. Romanowski: Półtora tygodnia tolerancji. „Ziemia Gorzowska”, 18.11.2005.  
80. R. Romanowski: Półtora tygodnia tolerancji. „Ziemia Gorzowska”, 18.11.2005.  
Suma artykułów w kategorii: 129