61. Ch. Wikus: Nie wieder… „Kronen Zeitung” [Austria], 16.09.2004.  
62. P. Wilczyński: Arkadiusza Onyszki walka o wolność. „Tygodnik Powszechny”, 28.02.2010.
63. P. Wilczyński: Nigdy Więcej. „Tygodnik Powszechny”, 1.06.2014.
64. Wilk w owczej skórze [wywiad z Rafałem Pankowskim]. „Trybuna”, 09.05.2006.  
65. Z. Williams: Mainstream conservatives are weakening defence against extremism. TheNewEuropean.co.uk, 8.02.2019.
66. „Win sind eine Bewegung”. „Antifaschistisches Info Blatt”, nr 93, 2012.
67. J. Winnicki: Sieć bardziej kolorowa. „Głos Nauczycielski”, 29.02.2012.
68. J. Winnicki: Sport bez rasizmu. „Głos Nauczycielski”, 1.02.2012.
69. Winter Reggae 2001... życie jak muzyka... „Exit Magazyn”, 12.2001.
70. M. Wiss: Im Boot mit der extreman Rechten. „Monitor” [Niemcy], nr 12, 10.2003.
71. A. Wiśniewska: Marcin Kornak przecierał szlak. Krytykapolityczna.pl, 22.03.2014.
72. A. D. Wiśniewska: Zniekształcenie nazwy identyfikującej działalność przedsiębiorcy jako forma dozwolonej krytyki w świetle wyroku sądu najwyższego z dnia 23.07.2015 r. (sygn. I csk 549/14, „Sprawa Allegro”), „Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauk Humanistyczne, Społeczne i Techniczne”, 2016, nr 8(2).
73. K. Wiśniewska: ONR, prokuratura i demony [wywiad z Anną Tatar]. „Gazeta Wyborcza. Wrocław”, 27.04.2016.
74. K. Wiśniewski: Faszysta w ratuszu? „Trybuna”, 30.05.2006.
75. [wit, korespondenci]: Informacje krajowe. „AQQ”, nr 30 [2/2003], 08.2003.  
76. J. Witaszczyk: To nie Nigdy Więcej. „Dziennik Łódzki”, 19.04.2012.  
77.

M. Witkowska: Festiwal dla neonazistów. Ślązacy go u siebie nie chcieli. „Dziennik Łódzki”, 14.07.2016.

78. M. Witkowska: Swastyki na fasadzie synagogi. „Polska. Dziennik Łódzki”, 5.07.2012.  
79. S. Witkowska, K. Tatarzyńska: Rasizm czy pijacka bójka. „Gazeta Wyborcza. Łódź”, 14-15.08.2014.
80.

P. Witkowski: Polish racism in a Mazurian kebab shop. Politicalcritique.org, 3.01.2017.

Suma artykułów w kategorii: 160