61. P. Wilczyński: Nigdy Więcej. „Tygodnik Powszechny”, 1.06.2014.
62. Wilk w owczej skórze [wywiad z Rafałem Pankowskim]. „Trybuna”, 09.05.2006.  
63. „Win sind eine Bewegung”. „Antifaschistisches Info Blatt”, nr 93, 2012.
64. J. Winnicki: Sieć bardziej kolorowa. „Głos Nauczycielski”, 29.02.2012.
65. J. Winnicki: Sport bez rasizmu. „Głos Nauczycielski”, 1.02.2012.
66. Winter Reggae 2001... życie jak muzyka... „Exit Magazyn”, 12.2001.
67. M. Wiss: Im Boot mit der extreman Rechten. „Monitor” [Niemcy], nr 12, 10.2003.
68. A. Wiśniewska: Marcin Kornak przecierał szlak. Krytykapolityczna.pl, 22.03.2014.
69. A. D. Wiśniewska: Zniekształcenie nazwy identyfikującej działalność przedsiębiorcy jako forma dozwolonej krytyki w świetle wyroku sądu najwyższego z dnia 23.07.2015 r. (sygn. I csk 549/14, „Sprawa Allegro”), „Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauk Humanistyczne, Społeczne i Techniczne”, 2016, nr 8(2).
70. K. Wiśniewska: ONR, prokuratura i demony [wywiad z Anną Tatar]. „Gazeta Wyborcza. Wrocław”, 27.04.2016.
71. K. Wiśniewski: Faszysta w ratuszu? „Trybuna”, 30.05.2006.
72. [wit, korespondenci]: Informacje krajowe. „AQQ”, nr 30 [2/2003], 08.2003.  
73. J. Witaszczyk: To nie Nigdy Więcej. „Dziennik Łódzki”, 19.04.2012.  
74.

M. Witkowska: Festiwal dla neonazistów. Ślązacy go u siebie nie chcieli. „Dziennik Łódzki”, 14.07.2016.

75. M. Witkowska: Swastyki na fasadzie synagogi. „Polska. Dziennik Łódzki”, 5.07.2012.  
76. S. Witkowska, K. Tatarzyńska: Rasizm czy pijacka bójka. „Gazeta Wyborcza. Łódź”, 14-15.08.2014.
77.

P. Witkowski: Polish racism in a Mazurian kebab shop. Politicalcritique.org, 3.01.2017.

78.

P. Witkowski: Rasizm polski pod kebsem mazurskim. KrytykaPolityczna.pl, 2.01.2017.

79. P. Witkowski: Wrocław, The Myth Place. „Recykling Idei”, nr 14, 04.2012-01.2013  
80. P. Witkowski: Żywot Mateusza. KrytykaPolityczna.pl, 30.05.2018.  
Suma artykułów w kategorii: 154