61. „Win sind eine Bewegung”. „Antifaschistisches Info Blatt”, nr 93, 2012.
62. J. Winnicki: Sieć bardziej kolorowa. „Głos Nauczycielski”, 29.02.2012.
63. J. Winnicki: Sport bez rasizmu. „Głos Nauczycielski”, 1.02.2012.
64. Winter Reggae 2001... życie jak muzyka... „Exit Magazyn”, 12.2001.
65. M. Wiss: Im Boot mit der extreman Rechten. „Monitor” [Niemcy], nr 12, 10.2003.
66. A. Wiśniewska: Marcin Kornak przecierał szlak. Krytykapolityczna.pl, 22.03.2014.
67. A. D. Wiśniewska: Zniekształcenie nazwy identyfikującej działalność przedsiębiorcy jako forma dozwolonej krytyki w świetle wyroku sądu najwyższego z dnia 23.07.2015 r. (sygn. I csk 549/14, „Sprawa Allegro”), „Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauk Humanistyczne, Społeczne i Techniczne”, 2016, nr 8(2).
68. K. Wiśniewska: ONR, prokuratura i demony [wywiad z Anną Tatar]. „Gazeta Wyborcza. Wrocław”, 27.04.2016.
69. K. Wiśniewski: Faszysta w ratuszu? „Trybuna”, 30.05.2006.
70. [wit, korespondenci]: Informacje krajowe. „AQQ”, nr 30 [2/2003], 08.2003.  
71. J. Witaszczyk: To nie Nigdy Więcej. „Dziennik Łódzki”, 19.04.2012.  
72.

M. Witkowska: Festiwal dla neonazistów. Ślązacy go u siebie nie chcieli. „Dziennik Łódzki”, 14.07.2016.

73. M. Witkowska: Swastyki na fasadzie synagogi. „Polska. Dziennik Łódzki”, 5.07.2012.  
74. S. Witkowska, K. Tatarzyńska: Rasizm czy pijacka bójka. „Gazeta Wyborcza. Łódź”, 14-15.08.2014.
75.

P. Witkowski: Polish racism in a Mazurian kebab shop. Politicalcritique.org, 3.01.2017.

76.

P. Witkowski: Rasizm polski pod kebsem mazurskim. KrytykaPolityczna.pl, 2.01.2017.

77. P. Witkowski: Wrocław, The Myth Place. „Recykling Idei”, nr 14, 04.2012-01.2013  
78. P. Witkowski: Żywot Mateusza. KrytykaPolityczna.pl, 30.05.2018.  
79. A. Wittenberg: Atak na UW to tylko kropla w morzu. „Brunatna Księga”: neofaszyści dawno nie byli tak brutalni [wywiad z Marcinem Kornakiem]. NaTemat.pl, 21.02.2013.
80. A. Wittenberg: Hitler action figure do kupienia w internecie. "To skandal. Powinno się go pokazywać jako przestępcę, a nie herosa". „NaTemat”, 13. 07.2012.  
Suma artykułów w kategorii: 152