21. Księgarnia Wysyłkowa. Marcin Kornak „Brunatna Księga 2009-2010”. „Midrasz”, 03-04.2012.  
22. Księgarnia Wysyłkowa. Rafał Pankowski „Rasizm a kultura popularna”. „Midrasz”, 01.2007.  
23. W. Kuligowski: Nienawiść jako nawyk. Napisy na murach a kryzys społeczeństwa. Rezydencja nr 8, Hubert Czerepok, 27 kwietnia-17 maja 2015. Warszawa, Muzeum Historii Żydów Polskich „Polin”, 2015.
24.

M. Kupis: Gegen Rassismus! Für Fußball! Warszawa, Goethe-Institut, 2015.

Suma artykułów w kategorii: 24