21. Roads out of a dead end. Creative actions against hatred. Civil Society Against Right-wing Extremism. Project report & good practice guide. Amsredam [Holandia], UNITED for Intercultural Action, 2010.
22. T. Rolke: Warszawscy sportowcy. Warszawa, Muzeum Historii Żydów Polskich, 2013.
23. Rozwój lokalny i demokracja. „Barwy Wolontariatu”, Centrum Wolontariatu, 2003.
Suma artykułów w kategorii: 23