21. K. P. Sveinsson, S. Isal, R. Oakley, A. Woods: Preventing Racist Violence In Europe: Seminar Report and Compendium of Good Practice. London, Runnymade Trust, 2010.  
22. Symbole Rasistowskie. Materiały szkoleniowy przygotowany dla PZPN przez Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” polskie przedstawicielstwo Football Against Racism in Europe [FARE]. Polski Związek Piłki Nożnej, 2003.  
23. Поважай свое Здоров`я – Euroschools 2012. Посібник. Berlin [Niemcy], streetfootballworld, 2012.  
Suma artykułów w kategorii: 23