21. Stowarzyszenie „Nigdy Więcej”. „Arlekin” [logo „Muzyka Przeciwko Rasizmowi”], zima 2000.  
22. Stowarzyszenie „Nigdy Więcej”. „Centrum Wielokulturowe w Warszawie”, nr 1, 2011.  
23. Stowarzyszenie „Nigdy Więcej”. W: Organizacje praw człowieka. Czas na działanie. Raport Monitora Olimpijskiego # 3. Warszawa, Fundacja Inna Przestrzeń, 2009.  
24. Stowarzyszenie „Nigdy Więcej” [der Verein „Nie Wieder”]. W: „Unser Team für die WM. 3. Antirassistisches Turnier Sankt Pauli 13 – 14.05.2006. Stand Up, Speak Up”, Niemcy.  
25. K. P. Sveinsson, S. Isal, R. Oakley, A. Woods: Preventing Racist Violence In Europe: Seminar Report and Compendium of Good Practice. London, Runnymade Trust, 2010.  
26. J. Swift: Podróże Guliwera [patronat redakcji magazynu „NIGDY WIĘCEJ”]. Tłum. Anonim. Warszawa, Wydawnictwo MG, 2017.
27. Symbole Rasistowskie. Materiały szkoleniowy przygotowany dla PZPN przez Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” polskie przedstawicielstwo Football Against Racism in Europe [FARE]. Polski Związek Piłki Nożnej, 2003.  
28. Szacunek dla różnorodności [broszura informacyjna Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”]. Wyd. 2018.
29. Поважай свое Здоров`я – Euroschools 2012. Посібник. Berlin [Niemcy], streetfootballworld, 2012.  
30. W. Szekspir: Cytaty najpiękniejsze [patronat Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”]. Warszawa, Wydawnictwo MG, 2014.
Suma artykułów w kategorii: 30