1. Racism and Discrimination in the Context of Migration in Europe. ENAR Shadow Report 2015-2016. Opr. O. Nwabuzo i L. Schaeder. Bruksela [Belgia], European Network Against Racism (ENAR), 2016.
2.

Racism and Radical Nationalism: On the Current Situation in Poland. Prof. Dr. Rafał Pankowski. W: Pluralistic Society and Its Enemies. Programme. 21st Karlsruhe Dialogue, 3-5 March 2017. Karlsruhe [Niemcy], 2017.

3. Z. Radzik: Kościół kobiet [patronat redakcji magazynu „NIGDY WIĘCEJ”]. Warszawa, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2015.
4. Rafał Pankowski: Rasizm a kultura popularna [notka katalogowa]. W: Wydawnictwo Trio – katalog 2011-2012. Warszawa, Wydawnictwo Trio, 2012.  
5. Raport ECRI dotyczący Polski [czwarty cykl monitoringu]. Przyjęty w dniu 28 kwietnia 2010. Opublikowany w dniu 15 czerwca 2010. European Commission against Racism and Intolerance, Strasbourg Cedex [Francja], Concil of Europe, 2010.  
6.

Raport merytoryczny 2014. Centrum im. prof. Bronisława Geremka. Warszawa, Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka, 2015.

7. Raport o homofobicznej mowie nienawiści w Polsce. Red. Greg Czarnecki. Warszawa, Kampania Przeciw Homofobii, 2009.  
8. Razem jesteśmy silni – powiedz NIE skrajnej prawicy. United we are Strong. Amsterdam, UNITED for Intercultural Action, 06.2008.  
9. Rechtsrocker, Nationalstolze, Kirchenchauvinsten, Antisemiten… in Polen. W: Antifaschistischer Kalendar 2003. Münster, Unrast, 2003.  
10. Regałowo i punkowo, [zdjęcie], „Metropol”, 10 – 12.03.2006.  
11. [reklama Antyrasistowskich Mistrzostw Polski w Piłce Nożnej]. „Gazeta Wyborcza. Zielona Góra”, 1.08.2005.  
12. [reklama Antyrasistowskich Mistrzostw Polski w Piłce Nożnej]. „Przegląd Sportowy”, 1.08.2005.  
13. Report. 1st European Football Fans’ Congerss. July 4th – 6th 2008. Kingston-upon-Thames [Wielka Brytania], Football Supporters International. 2009.  
14. Report. 1st International Conference Academic Anti-Semitism „Anti-Semitism in Academia: Sources and Solutions”. Amsterdam [Holandia], Magenta Foundation, 2006.  
15. Report 2009. INACH. Bringing the Online in Line with Human Rights. Amsterdam [Holandia], International Network Against Cyber Hate, 11.2009.  
16. Resistance Against Intolerance. „Information Leaflet. UNITED for Intercultural Action European Network Against Nationalism, Racism, Fascism and in Suport of Migrans and Refugees”, nr 17.  
17. RESPECT Diversity – Football Unites. The FARE Network’s Programme of Activities at Euro 2012. Project Report. Warszawa, Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ”, 2013.
18. Respect your Health – Euroschools 2012. Guide. Berlin [Niemcy], streetfootballworld, 2012.
19. Respect your Health – Euroschools 2012 [Szanuj swoje Zdrowie – Euroszkoły 2012]. Podręcznik. Berlin [Niemcy], streetfootballworld, 2012.
20. Responsibility. It’s in your hands. 9 November. International Day Against Fascism and Antisemitism [na zdjęciu plakietka z logo GAN]. Amsterdam, UNITED for Intercultural Action, 2012.
Suma artykułów w kategorii: 24