121.

Discussion Panel: Xenophobia. W: 10th Congress of Polish Students Societies in the UK. 27-29.01.2017, Cambridge. Cambridge University Polish Society [Wlk. Brytania], 2017.

122.

Dissolving Barriers. Intercultural Dialogue in Europe. 4 – 9 May in Rieti [Italy]. W: UNITED Conference Report.

123.

Don’t Close Your Eyes. Rasist and Antirasist Episodes in Sports Januare 1990 – December 2002. Włochy, LITOSEI Bologna, February.

124.

Don’t Take the Risk. Call for Specialists. Warszawa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, 2014 [wydanie anglojęzyczne].

125.

Don’t Take the Risk. Call for Specialists. Warszawa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, 2014 [wydanie arabskojęzyczne].

126.

Don’t Take the Risk. Call for Specialists. Warszawa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, 2014 [wydanie chińskojęzyczne].

127.

Don’t Take the Risk. Call for Specialists. Warszawa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, 2014 [wydanie francuskojęzyczne].

128.

Don’t Take the Risk. Call for Specialists. Warszawa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, 2014 [wydanie ormiańskojęzyczne].

129.

Don’t Take the Risk. Call for Specialists. Warszawa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, 2014 [wydanie polskojęzyczne].

130.

Don’t Take the Risk. Call for Specialists. Warszawa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, 2014 [wydanie rosyjskojęzyczne].

131.

Don’t Take the Risk. Call for Specialists. Warszawa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, 2014 [wydanie tureckojęzyczne].

132.

Don’t Take the Risk. Call for Specialists. Warszawa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, 2014 [wydanie ukraińskojęzyczne].

133.

Don’t Take the Risk. Call for Specialists. Warszawa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, 2014 [wydanie wietnamskojęzyczne].

134. F. Dostojewski: Biesy [patronat redakcji magazynu „NIGDY WIĘCEJ”]. Tłum. T. Zagórski. Warszawa, Wydawnictwo MG, 2015.
135. F. Dostojewski: Bracia Karamazow [patronat Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”]. Tłum. B. Beaupré. Warszawa, Wydawnictwo MG, 2014.
136. F. Dostojewski: Idiota [patronat redakcji „NIGDY WIĘCEJ”]. Tłum. H. Grotowska. Warszawa, Wydawnictwo MG, 2016.
137. F. Dostojewski: Wspomnienia z martwego domu [patronat Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”]. Tłum. J. Tretiak. Warszawa, Wydawnictwo MG, 2017.
138. F. Dostojewski: Zbrodnia i kara [patronat Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”]. Tłum. J. P. Zajączkowski. Warszawa, Wydawnictwo MG, 2015.
139. Polish Holocaust bill [transkrypcja wywiadu Jeffa Douglasa i Carola Offa z Rafałem Pankowskim]. CBC Radio [Kanada], 6.02.2018.
140.

Drogi wyjścia ze ślepej uliczki. Kreatywne działanie przeciwko nienawiści. W: Civil Society Against Right-Wing Extremism. Project report & good practices guide. Amsredam [Holandia], UNITED for Intercultural Action, 2009.

Suma artykułów w kategorii: 652