141.

DW Staff [nda]: British Lawyers to Work Alongside Cops at World Cup. W: Deutsche Welle. DW. Niemcy, 11.03.2006 [wersja internetowa].

142.

Dwumiesięcznik „Arlekin” [reklama pisma „Arlekin” z logo „Muzyka Przeciwko Rasizmowi]. „Garaż”, zima-wiosna 2000.

143.

Działaj przeciwko nietolerancji. 9 listopada Międzynarodowy Dzień Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem. Amsterdam [Holandia], UNITED for Intercultural Action, 2007.

144.

Działaj przeciwko nietolerancji. Społeczeństwo przeciwko skrajnie prawicowemu ekstremizmowi. Amsterdam [Holandia], UNITED for Intercultural Action, 06.2008.

145.

Eastern Europe. W: „These Are People Who Don’t Love This Game. They Need To Learn That We Aren’t Animals and I Want Some Respect”. Marc Zoro. FARE. Footbal Against Racism in Europe . Vienna [Austria], 2006.

146.

ECRI Conclusions on the Implementation of the Recommendations in Respect of Poland Subject to Interim ollow-Up. Adopted on 20 March 2013. European Commission against Racism and Intolerance, Strasbourg Cedex [Francja], 2013.

147.

ECRI Report on Poland [4th monitoring cycle]. Adopted on 28 April 2010. Published on 15 June 2010. European Commission against Racism and Intolerance, Strasbourg Cedex [Francja], Concil of Europe, 2010.

148.

EMPIK. My się zimy nie boimy. Hip Hop Rasizm Stop [zapowiedź płyty wydanej w ramach kampanii „Muzyka Przeciwko Rasizmowi”]. „Gazeta Wyborcza”, 21 – 27.02.2003.

149. K. Enerlich: Rzeka ludzi osobnych [patronat redakcji magazynu „NIGDY WIĘCEJ”]. Warszawa, Wydawnictwo MG, 2016.
150.

Enjoy diversity! European-Wide Action Week Against Racism. Campaign r eport 2010. Amsterdam [Holandia], UNITED for Intercultural Action, 2010.

151.

Equal Rights and Citizenship. October 14-18 1998 in Ireland. Conference Report. Amsterdam [Holandia], UNITED for Intercultural Action, 1998.

152.

Est Le racism un crime. Informez les autorités de tout crime raciste! Berlin, Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft”, 2010.

153.

Europa auf der Kippe? Right turn for Europe? Rechtspopulismus und Rechtsextremismus in Vorfeld der Europawahlen. Right-wing populism, extremism, and the European elections [program konferencji odbywającej się 17-18.03.2014 w Kolonii]. Bonn [Niemcy], Bundeszentrale für politische Bildung, 2014.

154.

Europe all inclusive? Minorities at the edge of society. UNITED Conference. 1—16 May 2010 in Budapest [H]. Amsterdam [Holandia], UNITED for Intercultural Action, 2010.

155.

European Action Week Against Racism 17-25 March 2012. Amsterdam [Holandia], UNITED for Intercultural Action, 2011.

156.

European Conference Against Racism. European Contribution to the World Conference Against Racism, Racial Discrimination , Xenophobia and Related Intolerance. Strasburg,11-13 October 2000. Council of Europe, 2001.

157.

European-Wide Action Week Against Racism. Speak Out Against Racism! 18 – 26 March 2006. Amsterdam [Holandia], UNITED for Intercultural Action, 2005.

158.

Europejska Wymiana Młodzieży. Polska. W: Europejski paszport przeciwko nietolerancji.

159.

Facing the Challenge a Youth Strategy Against Racism and Related Forms of Discrimination in Europe. October 9 – 13 2002, In Bacharest [RO]. UNITED Conference Report.

160.

FARE Action Week 2001, Semaine d’action, Settimana d’azione, Aktionwoche 30.03. – 8.04.2001.W: Football Against Racism in Europe – FARE. Vienna [Austria], Vienna Institute for Development and Cooperation, 2001.

Suma artykułów w kategorii: 643