21. 10th FARE Action Week, Aktionwoche, Settimana d’azione, Tydzień Akcji, Semaine d’actions, Неделя действий, Semana de Acción. Season 2009/10 15 – 27 October. [Austria], „Echo”, 09.2009.
22. 11th FARE Action Week, Aktionwoche, Settimana d’azione, Tydzień Akcji, Semaine d’actions, Неделя действий, Semana de Acción. Season 2010/11 14 – 26 October. Get involved! [Austria], 09.2010.
23. 11th FARE Action Week, Aktionwoche, Settimana d’azione, Tydzień Akcji, Semaine d’actions, Неделя действий, Semana de Acción. Season 2010/11 14 – 26 October. [Austria], 09.2010.
24. XX i XXI Sprawozdanie z realizacji przez Rzeczpospolitą Polską postanowień Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej za okres od sierpnia 2009 r. do grudnia 2011 r. Warszawa, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 07.2012.
25. 22. Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie, 29.06 – 08.07.2012 [logo Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ” w rubryce Współpraca]. Kraków, Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej, 2012.
26. 22nd Jewish Culture Festival in Krakow, 29.06 – 08.07.2012 [logo Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ” w rubryce Współpraca]. Kraków, Jewish Culture Festival Assosation, 2012.
27. 23. FKŻ. Festiwal Kultury Żydowskiej. Kraków – 28.06.2013 – 07.07.2013. Kraków, Biuro Festiwalu Kultury Żydowskiej, 2013.
28. 23. FKŻ. Jewish Culture Festival. Krakow – 28.06.2013 – 07.07.2013. Kraków, Biuro Festiwalu Kultury Żydowskiej, 2013.
29. 1500 podpisów przeciwko rasizmowi. W: Niusy Pomagamy. „Pomagamy”, nr 9, 06.2002.
30. A letnie wiadomości są takie [reklama wydawnictwa „Zim@” z logo „Reggae Przeciwko Rasizmowi”]. „Arle-Zine”, jesień-zima 2001.
31. A week of struggle… W: Chronicle. „Pro Memoria” [English edition], No. 9, 06.1998.
32. Act Against Intolerance. Civil Society Against Right-Wing Extremism. Campaign Report. 9 November 2007 International Day Against. [Amsterdam], UNITED for Intercultural Action, 2008.
33. Action 41/11. „Junge World“ [Niemcy], 13.10.2011.
34. Adresy organizacji i instytucji poszukujących wolontariuszy. Mazowieckie. „Gazeta Wyborcza”, 23.12.2002.
35.

AfryKamera 2011. VI Fesiwal Filmów Afrykańskich [na okładce logo magazynu „NIGDY WIĘCEJ”]. Warszawa, 26.05. – 2.06.2011.

36.

AfryKamera 2013. VIII Fesiwal Filmów Afrykańskich [logo Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”]. Warszawa, 13.04.2013.

37. Akople Local. W: Gaditanas Contra El Racismo Y La Discriminacion. 1 Y 2 De Julio De 2005. [Hiszpania], Colective de Provenciòn inserciòn Social Andalucia, 2005.
38.

All Different All United. United Conference. Neuchatel [Ch], 14-19 November 2006. UNITED Conference Report. Amsterdam, 2007.

39.

Ambasady kibiców. Podręcznik. Red. D. Wurbs. Tłum. J. Bykowski. Hamburg [Niemcy], Wyd. Football Supporters Europe, 2010.

40. Analiza Organizacji Antyskrajnieprawicowych. Initiativen Gegez Rechtsextremismus In Polen. Deutsch-Polnische Jugendbegegnung Handlungsstrategien Gegen Recht sextremismus Im Rahmen Des Projekts „Achtung! Durchblicken Von Antisemitismum Und Rassismus Vom 1. Bis 11. September 2006 In Oświęcim And Nürnberg. [Niemcy/Polska], Nürmberg, Institut für Sozialwissenschafliche Forschung, Bildung und Beratung [ISFBB] e. V., 2006.
Suma artykułów w kategorii: 568