21.

Grand Press 2011. Jak głosowały redakcje. „Stadion” – Warszawa. „Press”, 01.2012.

22.

Grand Press 2012. Jak głosowały redakcje. „Nigdy więcej” – Warszawa. „Press”, 01.2013.

23.

Grand Press 2012. Jak głosowały redakcje. „Stadion” – Warszawa. „Press”, 01.2013.

24.

Grand Press 2013. Jak głosowały redakcje. „Stadion” – Warszawa. „Press”, nr 1-2, 2014.

25.

Grand Press 2015. Jak głosowały redakcje. „NIGDY WIĘCEJ”. „Press”, nr 1-2, 2016.

26.

Grand Press 2015. Jak głosowały redakcje. „Stadion”. „Press”, nr 1-2, 2016.

27.

Grand Press 2016. Jak głosowały redakcje. „NIGDY WIĘCEJ”. „Press”, nr 1-2, 2017.

28. Grand Press 2016. Jak głosowały redakcje. „Stadion”. „Press”, nr 1-2, 2017.
29.

M. Grjasnow: Clean the Walls. „UNITED thematic leaflet no 5”, Amsterdam, UNITED for Intercultural Action, 2008.

30.

M. Grjasnow: Czyste mury. Jak rozpoznać i zwalczać rasistowskie graffiti. [Holandia], UNITED for Intercultural Action, 11.2008.

31.

U. Grygier: Żydzi w Polsce. Materiały do bibliografii I kwartał 2000 r. W: Kwartalnik historii Żydów, nr 1 [197], 03.2001.

32.

U. Grygier: Żydzi w Polsce. Materiały do bibliografii III i IV kwartał 2000 r. W: Kwartalnik historii Żydów, nr 4 [200], 12.2001.

33.

U. Grygier: Żydzi w Polsce. Materiały do bibliografii II kwartał 2001 r. W: Kwartalnik historii Żydów, nr 2 [202], 06.2002.

34.

U. Grygier: Żydzi w Polsce. Materiały do bibliografii I kwartał 2003 r. W: Kwartalnik historii Żydów, nr 1 [209], 03.2004.

35.

U. Grygier: Żydzi w Polsce. Materiały do bibliografii III kwartał 2003 r. W: Kwartalnik historii Żydów, nr 3 [211], 09.2004.

36.

U. Grygier: Żydzi w Polsce. Materiały do bibliografii I kwartał 2004 r. W: Kwartalnik historii Żydów, nr 4 [216], 12.2005.

37.

U. Grygier: Żydzi w Polsce. Materiały do bibliografii I kwartał 2005 r. W: Kwartalnik historii Żydów, nr 1 [217], 03.2006.

38.

U. Grygier: Żydzi w Polsce. Materiały do bibliografii IV kwartał 2005 r. W: Kwartalnik historii Żydów, nr 4 [220], 12.2006.

39.

Gusstaff Records & Mailorder [reklama wydawnictwa „Gusstaff Records” z logo „Muzyka Przeciwko rasizmowi”]. „Antena Krzyku”, 02.2000.

Suma artykułów w kategorii: 39