321. „Kristallnacht” pogrom & the meaning of the present. In: UNITED We are Strong Civil Society against Right-Wing Extremism [Holandia]. 11.2008.
322. Książki nadesłane. „Nowe Książki”, 11.1998.  
323. Księgarnia Wysyłkowa. Marcin Kornak „Brunatna Księga 2009-2010”. „Midrasz”, 03-04.2012.  
324. Księgarnia Wysyłkowa. Rafał Pankowski „Rasizm a kultura popularna”. „Midrasz”, 01.2007.  
325. W. Kuligowski: Nienawiść jako nawyk. Napisy na murach a kryzys społeczeństwa. Rezydencja nr 8, Hubert Czerepok, 27 kwietnia-17 maja 2015. Warszawa, Muzeum Historii Żydów Polskich „Polin”, 2015.
326.

M. Kupis: Gegen Rassismus! Für Fußball! Warszawa, Goethe-Institut, 2015.

327. La Noche de los Cristales Rotos. „Cuadernos de Análisis”, nr 28.  
328. G. Lato: Piłka jest piękna i kolorowa. „Unite Against Racism”. 3rd Unite Against Racism Conference In European Football. Warsaw, 3 – 4 March 2009.  
329. List of Participants. W: ECRI – 10 Years of Combating Racism. Conference Highlihgts. Strasbourg, 18 March 2004. European Commission against Racism and Intolerance [ECRI], 07.2004.  
330. List of Participants. W: „Kick Homofobia & Racism out of Sport! Building Brigdes Conference: „Dialogue in Sport”, 5 March 2004, Amsterdam Olimpis Stadium. Holandia, European Gay and Lesbian Sport Federation, 2004.  
331. Living Our Lives without Discrimination: Anti-Racism in Youth Culture and Sports. 27 – 31 ctiber 2004, Osli, Norway. W: UNITED Conference Report.  
332. Lokalne inicjatywy na rzecz tolerancji w Polsce na podstawie monitoringu prasy w roku 2008 i w pierwszym półroczu roku 2009. A. Rutkowska. Warszawa, „Otwarta Rzeczpospolita”, Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii, 2009.  
333. Lokalne inicjatywy na rzecz tolerancji w Polsce. Na podstawie monitoringu prasy w okresie 2011-2012. Oprac. M. Skibińska, N. Wiszniewska, M. Utracka. Warszawa, „Otwarta Rzeczpospolita”, Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii, 2013.  
334. Lokalne inicjatywy na rzecz tolerancji w Polsce na podstawie monitoringu prasy w okresie maj 2010 – luty 2011. Oprac. A. Kwiecień. Warszawa, „Otwarta Rzeczpospolita”, Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii, 2011.  
335. Look Deeper Value Diversity! European-Wide Action Week Against Racism. Campaign Report 2009. Amsterdam, UNITED for Intercultural Action, 2009.
336. Ludzie często są bardzo próżni uważając, że jakiś tekst, albo wypowiedź dotyczy bezpośrednio ich [wywiad z zespołem The Analogs] [logo kampanii „Muzyka Przeciwko Rasizmowi”]. „Garaż", 1.05.2003.
337. Maciej Szajkowski [biogram]. 5. Festiwal Warszawski Skrzyżowanie Kultur. 13-19.09.2009. Warszawa, Stołeczna Estrada, 2009.
338. J. Mann MP: Antisemitism in European Football. A scar on the beautiful game. London, The Parliamentary Committee Against Antisemitism, 2008.
339. Mapa działań: oferta warszawskich organizacji. „Centrum Wielokultruowe w Warszawie”, nr 2, 2012.
340. Mapa działań: oferta warszawskich organizacji. „Centrum Wielokultruowe w Warszawie”, nr 3, 2013.
Suma artykułów w kategorii: 570