361. T. Kowalski: Mędrzec kaźni [patronat redakcji magazynu „NIGDY WIĘCEJ”]. Warszawa, Wydawnictwo MG, 2016.
362. T. Kowalski: Mędrzec kaźni [patronat redakcji magazynu „NIGDY WIĘCEJ”]. Wyd. 2, Warszawa, Wydawnictwo MG, 2019.
363. T. Kowalski: Przysionek dom dla pozornie umarłych [patronat redakcji magazynu „NIGDY WIĘCEJ”]. Warszawa, Wydawnictwo MG, 2018.
364. Krakowskie graffiti [zdjęcie z archiwum „NIGDY WIĘCEJ”]. „Słowo Żydowskie”, 04.2009.  
365. Kristallnacht” Commemoration. 9 November 2009. International Day Against Fascism and Antisemitism. Amsterdam, UNITED for Intercultural Action, 2010.  
366. „Kristallnacht” pogrom & the meaning of the present. In: UNITED We are Strong Civil Society against Right-Wing Extremism [Holandia]. 11.2008.
367. A. Kroh: Sklep potrzeb kulturalnych. Po remoncie [patronat redakcji magazynu „NIGDY WIĘCEJ”]. Warszawa, Wydawnictwo MG, 2017.
368. Książki nadesłane. „Nowe Książki”, 11.1998.  
369. Księgarnia Wysyłkowa. Marcin Kornak „Brunatna Księga 2009-2010”. „Midrasz”, 03-04.2012.  
370. Księgarnia Wysyłkowa. Rafał Pankowski „Rasizm a kultura popularna”. „Midrasz”, 01.2007.  
371. W. Kuligowski: Nienawiść jako nawyk. Napisy na murach a kryzys społeczeństwa. Rezydencja nr 8, Hubert Czerepok, 27 kwietnia-17 maja 2015. Warszawa, Muzeum Historii Żydów Polskich „Polin”, 2015.
372.

M. Kupis: Gegen Rassismus! Für Fußball! Warszawa, Goethe-Institut, 2015.

373. La Noche de los Cristales Rotos. „Cuadernos de Análisis”, nr 28.  
374. S. Lagerlöf: Gösta Berling [patronat redakcji magazynu „NIGDY WIĘCEJ”]. Tłum. F. Mirandola. Warszawa, Wydawnictwo MG, 2019. 
375. G. Lato: Piłka jest piękna i kolorowa. „Unite Against Racism”. 3rd Unite Against Racism Conference In European Football. Warsaw, 3 – 4 March 2009.  
376. J. Lesiak: Jadwiga z Andegawenów Jagiełłowa: album rodzinny [patronat redakcji magazynu „NIGDY WIĘCEJ”]. Warszawa, Wydawnictwo MG, 2017.
377. J. Lesiak: Wspomnienie o Cecylii, smutnej królowej [patronat redakcji magazynu „NIGDY WIĘCEJ”]. Warszawa, Wydawnictwo MG, 2016.
378. List of Participants. W: ECRI – 10 Years of Combating Racism. Conference Highlihgts. Strasbourg, 18 March 2004. European Commission against Racism and Intolerance [ECRI], 07.2004.  
379. List of Participants. W: „Kick Homofobia & Racism out of Sport! Building Brigdes Conference: „Dialogue in Sport”, 5 March 2004, Amsterdam Olimpis Stadium. Holandia, European Gay and Lesbian Sport Federation, 2004.  
380. Living Our Lives without Discrimination: Anti-Racism in Youth Culture and Sports. 27 – 31 ctiber 2004, Osli, Norway. W: UNITED Conference Report.  
Suma artykułów w kategorii: 670