441. Pasażer.[reklama wydawnictwa z logo „Muzyka Przeciwko Rasizmowi”]. „Pasażer”, jesień 1997 – lato 1998.  
442. Patroni medialni. W: Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Żydowskie Motywy ’04 Ha-Motiv Ha-Jehudi”. 19 – 24 maja 2005. Kino Muranów. ul. Gen. W. Andersa 1. Katalog. Media Kontakt, 2005.  
443.

PAUCI Club Meetings. W: Polish-Ukrainian Cooperation Foundation PAUCI. Annual Report 2011. Warszawa/Kijów, 2012.

444. L. M. Pereira, N. Luz: Mourinho. Za kulisami zwycięstw. Kraków, Wydawnictwo Sine Qua Non, 2013.  
445.

K. Pędziwiatr: Islamophobia in Poland. National Report 2016. W: European Islamophobia Report (EIR). Red. E. Bayraklı, F. Hafez. Stambuł [Turcja], Foundation for Political, Economic and Social Research (SETA), 2017.

446. M. Piedziewicz: Dżoker [patronat redakcji magazynu „NIGDY WIĘCEJ”]. Warszawa, Wydawnictwo MG, 2016.
447. A. Piela, A. Łukjanowicz: Islamophobia in Poland. National Report 2017. W: European Islamophobia Report (EIR). Red. E. Bayraklı, F. Hafez. Stambuł [Turcja], Foundation for Political, Economic and Social Research (SETA), 2018.
448. Pierwsza grupa. Euro 2012. Londyn [Wielka Brytania], Football Against Racism in Europe, 2012.  
449. Piłka nożna wolna od rasizmu. Ulotka tematyczna UNITED. Amsterdam, UNITED for Intercultural Action, 2008.  
450. Pismo prawdziwych kibiców [zapowiedź 1 numeru pisma „Stadion”]. „Garaż”, zima – wiosna 2000.  
451. Plan wybranych wydarzeń [debata „Piłka w polityce czy polityka w piłce” z udziałem przedstawiciela Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”]. „Gazeta Wyborcza. Stołeczna”, 11.05.2012.  
452. Poczta. „Rita Baum”, zima 2009.  
453. Покажи Расизму Червону Картку. Київ,Футбол прот упереджнь [Ukraina], 2010.
454. Poland. W: 19th European-Wide Action Week Against Racism. Amsterdam, UNITED for Intercultural Action, 2011.  
455. Poland. W: Calendar of Internationalism. 14.03.11 – 27.03.11. European Action Week Against Racism. Amsterdam, UNITED for Intercultural Action, No. 97, 03.2011.  
456. Poland. W: Calendar of Internationalism. 20th European Action Week Anainst Racism. 16-24 March 2013. Amsterdam [Holandia], UNITED for Intercultural Action, No. 101, 03.2013.  
457. Poland. W: Calendar of Internationalism. 9 November International Day against Fascism and Antisemitism. Amsterdam, UNITED for Intercultural Action, No. 88, 10.2008  
458. Poland. W: Campaign Report. 14-21 March 2005 European-Wide Action Week Against Racism. Amsterdam [Holandia], UNITED for Intercultural Action.  
459. Poland. W: Campaign Report. 18-26 March 2006 European-Wide Action Week Against Racism. Amsterdam [Holandia], UNITED for Intercultural Action.
460. Poland. W: Campaign Report. 15-23 March 2003 European-Wide Action Week Against Racism. Amsterdam [Holandia], UNITED for Intercultural Action.  
Suma artykułów w kategorii: 638