Jacek Purski o bezkarności antysemityzmu i neofaszyzmu, Mowa nienawiści, reportaż, 2003.