Prof. Jerzy Jedlicki m.in. o „Brunatnej Księdze”, 8.11.2008.