Katarzyna Suszkiewicz o plakatach NOP wychwalających E. Niewiadomskiego, 18.03.2011.