Rafał Pankowski o faszyzmie na stadionach w Europie Wsch., 8.05.2011 (ros.).