Rafał Pankowski o przeciwdziałaniu językowi wrogości, 9.01.2013.