Jacek Purski o negatywnych stronach futbolu, 17.03.2013.