Jacek Purski o narastającej przemocy skrajnie prawicowej, Kampania Przeciw Homofobii, 15.04.2013.