Jacek Purski o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie swastyki w Białymstoku, 25.06.2013.