Rafał Pankowski o antysemickiej dewastacji muralu z wizerunkiem Jana Pawła II, 3.08.2013.