Anna Tatar o braku społecznej reakcji na faszystowskie napisy na murach, 9.08.2013.