Wiktor Marszałek o ataku polskich faszystów w Londynie, 25.06.2014.