Rafał Pankowski o zjeździe Obozu Narodowo-Radykalnego w Zakopanem, 16.08.2014.