Cieszanów Rock Festiwal (Cieszanów, 21-24.08.2014) - kampania „Muzyka Przeciwko Rasizmowi”.