Anna Tatar bojkotuje spotkanie z Młodzieżą Wszechpolską, konsultacje sejmowe o ksenofobii zorganizowane przez Nowoczesną, 26.06.2017.