Rafał Pankowski – udział w debacie o języku wrogości w 500-lecie reformacji, Poczdam, 26.05.2017 (niem.).