TURNIEJ O PUCHAR RÓWNOŚCI SPOŁECZNEJ

27 kwietnia 2016 r.

Olsztyn

W dniu 27 kwietnia 2016 roku w godzinach 9:00-13:00 odbędzie się w Olsztynie II Turniej Piłkarski o Puchar Równości Społecznej. Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” obok Dyrektora Okręgowej Służby Więziennej w Olsztynie zostało honorowym patronem turnieju. Miejscem rozgrywek będzie po raz kolejny kompleks sportowy Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie przy ul. Bydgoskiej 33 – współorganizatora Turnieju.

Projekt przeznaczony jest dla sześciu drużyn składających się ze skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w jednostkach penitencjarnych okręgu olsztyńskiego.

Celem Turnieju jest promowanie wśród osadzonych postaw tolerancji, równouprawnienia, promowanie wartości prorównościowych oraz zasad gry fair play, a także aktywnego spędzania czasu wolnego i zdrowego trybu życia.

Zapraszamy!