„JEDNOŚĆ W RÓŻNORODNOŚCI – MIĘDZYNARODOWA DEBATA MŁODYCH O SOLIDARNOŚCI EUROPEJCZYKÓW”

15-16 września 2016 r.

Piła

15-16 września br. w Pile będą realizowane działania w ramach projektu współorganizowanego przez Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” zatytułowanego: „Jedność w różnorodności – międzynarodowa debata młodych o solidarności Europejczyków”.

Projekt inicjuje refleksje na temat dialogu międzykulturowego, walki ze stygmatyzacją, kryzysem migracyjnym, a w tym kontekście kreatywne podejście do zaangażowania demokratycznego, solidarności i aktywności. Wszystkie działania zostały dostosowane do uczestników – przedstawicieli społeczności lokalnej, NGO i środowisk kulturotwórczych. W czasie trwania projektu reprezentanci tych grup angażowani będą w jego promocję, wsparcie organizacyjno-logistyczne, przygotowanie warsztatów, seminariów, dyskusji, wykładów. Zapraszamy!

WIĘCEJ INFORMACJI