ACADEMIC FORUM FOR PEACE

14-15 listopada 2011 roku

Wrocław

http://www.peace.uni.wroc.pl

Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” objęło patronat medialny nad konferencją Academic Forum For Peace, która odbędzie się w dniach 14-15 listopada we Wrocławiu.

Academic Forum for Peace to interdyscyplinarna konferencja, która poruszać będzie zagadnienia relacji pomiędzy teorią pokoju a realiami polityki i stosunków międzynarodowych. Aby dogłębnie rozważyć to zagadnienie nie wystarcza analizować tę kwestię wyłącznie w aspekcie gospodarczym, prawnym czy strategiczno-obronnym. Należy uwzględnić kontekst teologiczny i filozoficzny, gdyż wielkie grzechy przeciw ludzkości: wojny, przemoc i wszelkiego typu prześladowania są wynikiem rezygnacji z całościowego ujęcia wizji świata. Dlatego podczas konferencji Academic Forum for Peace spotkają się wybitni naukowcy świata chrześcijańskiego i muzułmańskiego, by wspólnie dyskutować na temat niezbywalnych wszystkim ludziom praw, z naciskiem na wolność religijną, której przestrzeganie jest zapewnieniem poszanowania wszystkich innych wolności. Wykłady i panele koncentrować będą się wokół znajdowania dróg do budowania świata, gdzie pokój jest dobrem dostępnym dla wszystkich. Spotkanie przedstawicieli różnych religii jest szansą na pozytywną zmianę kształtu międzyreligijnych i międzykulturowych relacji, a być może dostarczy też nowych modeli współistnienia i współpracy na rzecz przywracania pokoju.

Honorowy patronat nad Academic Froum for Peace objął JM Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, profesor Marek Bojarski. Konferencja odbędzie się w zabytkowych murach Uniwersytetu Wrocławskiego z udziałem władz Uniwersytetu Wrocławskiego oraz zaproszonych gości. Inauguracja Academic Forum for Peace rozpocznie się od przyznania jubileuszowych medali przez JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego wybitnym uczonym. Są to:

Arcybiskup Kallistos Ware, Ekumeniczny Patriarcha Konstantynopola, metropolita tytularny Dioklei - Arcybiskup patriarchalny University of Oxford, Pembroke College, emerytowany profesor Eastern Orthodox Studies University of Cambridge, członek Rady Zarządzającej International Commission of the Anglican-Orthodox Theological Dialogue, współprzewodniczący Stowarzyszenia „The Friends of Mount Athos”, prezes Wspólnej Międzynarodowej Komisji Katolicko-Prawosławnej ds. Dialogu Teologicznego, członek Religijnego i Naukowego Komitetu Międzynarodowego Programu „Religia, Nauka i Środowisko”, członek Orthodox Peace Fellowship.

Profesor Tariq Ramadan, Oriental Institute & St Antony’s College University of Oxford, profesor Contemporary Islamic Studies European Muslim Network, przewodniczący Centre for the Advanced Study of the Arab World, członek Advisory Board The Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue Between Cultures, członek Scientific Committee Academic Council on the United Nations System.

Profesor Horst Bürkle Ludwig Maximilian University of Munich emerytowany profesor Comparative Religious Studies (Prorector, 1973-75), współzałożyciel European Academy of Sciences and Arts (Academia Scientiarum et Artium Europaea), członek Editors’ Board International Christian Network (IKBG), członek Komisji Teologicznej.

Podczas drugiego dnia konferencji przewidziane są dyskusje panelowe i obrady naukowców z zakresu filozofii i stosunków międzynarodowych, które będą koncentrować się na kwestiach pokoju, przyczyn i wymiarów konfliktów między przedstawicielami religii, dialogu międzyreligijnego oraz możliwości zapobiegania dyskryminacji ze względu na wyznanie.

Organizatorzy:
Uniwersytet Wrocławski oraz Instytut Studiów nad Islamem

ACADEMIC FORUM FOR PEACE