PROJEKT „OD GUTENBERGA DO FACEBOOKA”

czerwiec-lipiec 2014 r.

https://www.facebook.com/pages/Od-Gutenberga/1415097795420740

Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” zostało patronem projektu „Od Gutenberga do Facebooka”. Głównym jego celem jest walka z rasizmem i dyskryminacją – obecnymi w sieci jako mowa nienawiści – poprzez rozwijanie u młodych ludzi kompetencji niezbędnych do rozpoznawania tego problemu i reagowania na łamanie praw człowieka. Polecamy!