OPOWIEŚĆ O ŻYDACH POLSKICH. LEKCJA ON-LINE W KAŻDEJ SZKOLE

23 października 2014 r.

Warszawa

http://polin.pl/pl/lekcjanazywo

Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” zostało partnerem projektu „Opowieść o Żydach polskich. Lekcja on-line w każdej szkole”. Wirtualna projekcja będzie dostępna 23 października br. na stronie internetowej Muzeum Historii Żydów Polskich. Aby w niej uczestniczyć, wystarczy komputer, rzutnik multimedialny oraz połączenie z internetem.

Celem lekcji jest poinformowanie nauczycieli i specjalistów zajmujących się edukacją o tym, że wystawa główna Muzeum Historii Żydów Polskich jest już otwarta dla publiczności, zachęcenie do przyjazdu i przygotowanie do tej wizyty. Dla uczniów lekcja będzie wirtualnym wprowadzeniem do podróży przez 1000 lat historii polskich Żydów. Muzeum przygotuje dwie 40–minutowe lekcje: jedną dla szkół podstawowych, a drugą dla ponadpodstawowych.

Uczniowie zobaczą, jak na przestrzeni dziejów wyglądało życie polskich Żydów i jak kształtowały się ich relacje z innymi obywatelami; wraz z przewodnikami przeniosą się do XV-wiecznego Krakowa, staną pod ozdobnym sklepieniem XVII-wiecznej synagogi w Gwoźdźcu i wejdą na zatłoczoną ulicę międzywojennej Warszawy. Uczniowie szkół ponadpodstawowych przejdą też przez galerię opowiadającą o Zagładzie.

Zwieńczeniem podróży będzie rozmowa na temat współczesnej społeczności żydowskiej w Polsce. Zapraszamy!

OPOWIEŚĆ O ŻYDACH POLSKICH. LEKCJA ON-LINE W KAŻDEJ SZKOLE