S. PARSZOWSKI, A. KRUCZYŃSKI „IMPREZY MASOWE. ORGANIZACJA, BEZPIECZEŃSTWO, DOBRE PRAKTYKI”

7 lipca 2015 r.

Wydawnictwo Difin

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że na rynku wydawniczym pojawiła się nowa publikacja, którą patronatem objęło Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ”. Nakładem wydawnictwa Difin ukazała się książka autorstwa Sergiusza Parszowskiego i Andrzeja Kruczyńskiego pt. „Imprezy masowe. Organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki”.

Jest to zbiór najlepszych praktyk dotyczących organizacji i zabezpieczenia imprez masowych, wypracowanych podczas największych i najbardziej prestiżowych wydarzeń ostatnich lat, z uwzględnieniem przeciwdziałania rasizmowi podczas meczów piłkarskich. Z całą pewnością publikacja ta wypełnia dotychczasową lukę na krajowym rynku wydawniczym.

Fragment recenzji Tadeusza Zygmunta – koordynatora krajowego ds. bezpieczeństwa UEFA EURO 2012:

„Autorzy opracowania to eksperci znani w środowisku bezpieczeństwa imprez masowych. Pan Andrzej Kruczyński odpowiadał za bezpieczeństwo wielu, całkowicie odmiennych pod względem charakteru imprez sportowych i artystyczno-rozrywkowych, na największym obiekcie sportowym w Polsce. Wymienić można zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, wielodniowej imprezy muzycznej Orange Festival, czy licznych krajowych i międzynarodowych konferencji. Sergiusz Parszowski natomiast, oprócz bogatego doświadczenia praktycznego, posiada znaczący dorobek naukowy, w tym podręcznik „Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa”, który został bardzo wysoko oceniony przez ekspertów ds. bezpieczeństwa.

Książka może spełniać rolę praktycznego przewodnika adresowanego do szerokiego spektrum odbiorców, w tym firm ochrony osób i mienia, kierowników ds. bezpieczeństwa, pracowników służb informacyjnych i porządkowych, a także innych podmiotów zaangażowanych w organizację i zabezpieczenie imprez masowych”.

S. PARSZOWSKI, A. KRUCZYŃSKI „IMPREZY MASOWE. ORGANIZACJA, BEZPIECZEŃSTWO, DOBRE PRAKTYKI”