PREMIERA KSIĄŻKI „BIOGRAFIE ULIC. O ŻYDOWSKICH ULICACH WARSZAWY: OD NARODZIN PO ZAGŁADĘ” JACKA LEOCIAKA

16 marca 2018

Warszawa

Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” objęło patronatem najnowszą książkę prof. Jacka Leociaka „Biografie ulic. O żydowskich ulicach Warszawy: od narodzin po Zagładę”. Autor tworzy historyczny portret dwunastu warszawskich ulic (Siennej, Krochmalnej, Chłodnej, Leszna, Nalewek, Nowolipia, Nowolipek, Karmelickiej, Smoczej, Miłej, Niskiej i Stawek), będących niegdyś miejscem pracy i zamieszkania warszawskich Żydów, których kultura i obyczaje nadawały tej części miasta swoisty, odrębny charakter. Przywołuje wielowiekową historię tych ulic i ich mieszkańców, sięga głęboko w przeszłość – do okresu getta i Zagłady, ale dotyka także teraźniejszości. Tak powstaje pełna „biografia” ulic: od prehistorii po dzień dzisiejszy.

„Chociaż getto warszawskie zmiecione zostało z powierzchni ziemi, to jednak jego mocne, rozrośnięte w głąb korzenie wciąż tkwią pod asfaltem nowych ulic, pod chodnikami wyłożonymi nowoczesną kostką brukową, pod zielenią osiedlowych trawników. Ambicją tej książki jest pomoc w nauce patrzenia na to, co po getcie w krajobrazie współczesnej Warszawy pozostało”. Prof. Jacek Leociak

„Biografie ulic” to połączenie autorskiego przewodnika, eseju historycznego i antologii tekstów źródłowych w bogato ilustrowanej szacie graficznej. Autor korzysta z archiwalnych dokumentów, świadectw i relacji (Archiwum Państwowe w Warszawie, Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie, Archiwum Yad Vashem, relacje oral history z USC Shoah Foundation Institute i inne), literatury varsavianistycznej, prasy przedwojennej, okupacyjnej i powojennej. Cennym materiałem źródłowym są także zdjęcia oraz opracowania kartograficzne.

Książka prof. Jacka Leociaka pokazuje, że historia getta warszawskiego wciąż czeka na odkrycie. Autor proponuje nowe spojrzenie na miasto, a także odmienne od dotychczasowego pokazanie historii getta. Koncentruje się na wartości przeżycia poznawczego, którego doświadczamy w konfrontacji ze śladami przeszłości. Poznanie tych historii pozwoli nam na nowo odkryć miejsca w Warszawie, w których ówczesne tam i wtedy zostało przesłonięte przez dzisiejsze tu i teraz.

Premiera książki odbędzie się 16 marca 2018 roku o godz. 18.00 w warszawskim Domu Spotkań z Historią na ul. Karowej 20. Wstęp wolny.

Prof. dr hab. Jacek Leociak jest historykiem literatury, kierownikiem Zespołu Badań nad Literaturą Zagłady w Instytucie Badan Literackich PAN, a także członkiem Centrum Badań nad Zagładą Żydów przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz redaktorem rocznika „Zagłada Żydów. Studia i materiały”. Wraz z Barbarą Engelking jest opiekunem naukowym galerii Zagłada w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.

PREMIERA KSIĄŻKI „BIOGRAFIE ULIC. O ŻYDOWSKICH ULICACH WARSZAWY: OD NARODZIN PO ZAGŁADĘ” JACKA LEOCIAKA