OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY „PODLASIE W OBIEKTYWIE IM. WIKTORA WOŁKOWA”

czerwiec-wrzesień 2018 r.

Hajnówka

Rozpoczyna się coroczny konkurs fotograficzny „Podlasie w obiektywie im. Wiktora Wołkowa”, którego organizatorem jest Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce. To już czternasta jego edycja. Patronat nad wydarzeniem po raz kolejny objęło Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ”.

Tematem konkursu jest Podlasie – z jego architekturą, przyrodą, ludźmi, całą mozaiką kulturową. Organizator nie narzuca podziałów tematycznych, stwarza pole do dowolnej interpretacji fotografującego, zależnej od jego wrażliwości i spostrzegawczości. Konkurs ma charakter otwarty, mogą wziąć w nim udział osoby zarówno z województwa podlaskiego, jak i z pozostałych regionów Polski, profesjonaliści, jak i amatorzy.

Fotografie ocenia jury powołane spośród fotografików i artystów województwa podlaskiego. W poprzednich edycjach w jury zasiadali m.in. śp. Wiktor Wołkow, Jan i Bożena Walencikowie, Tomasz Kłosowski, śp. Marek Dolecki, Robert Nofikow, Tadeusz Żaczek, Paweł Grześ i Jarosław Chyra.

Prace na konkurs należy zgłaszać do końca września 2018 roku. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz wystawa pokonkursowa planowane są na grudzień 2018. Wystawa prezentowana będzie w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce przez cały rok, ponieważ stanowi doskonałe dopełnienie wystaw etnograficznych. Później zaś „wędruje” po Podlasiu, m.in. prezentowana jest  w Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Narewce, Kleszczelach i Białowieży.

Zachęcamy do udziału w konkursie!

OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY „PODLASIE W OBIEKTYWIE IM. WIKTORA WOŁKOWA”