IV SZKOŁA LETNIA DRUGIEGO STOPNIA – NAUCZANIE O HOLOKAUŚCIE

Kraków

1-4 lipca 2018 r.

Po raz czwarty na Uniwersytecie Jagiellońskim zorganizowana została Szkoła Letnia II stopnia dla nauczycieli, pracowników instytucji kultury i działaczy organizacji pozarządowych, którzy w swoich społecznościach i miejscach pracy podejmują działania na rzecz edukowania o Holokauście, upamiętniania ofiar i zachowania dziedzictwa żydowskiego. Po raz kolejny patronem tego wydarzenia było Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ”.

Uczestnicy seminarium zastanawiali się, jak skutecznie przeciwdziałać współczesnemu antysemityzmowi i rasizmowi, jak rozmawiać z młodzieżą o trudnych kwestiach, np. o różnych postawach Polaków wobec Holokaustu, jak ucząc o Holokauście i prawach człowieka efektywnie korzystać z technologii IT, materiałów audiowizualnych, a także – jak wykorzystywać lokalne miejsca pamięci w podejmowanych działaniach na rzecz przywracania pamięci i dziedzictwa żydowskiego. Formuła zajęć obejmowała praktyczne warsztaty, prezentacje, wykłady i dyskusje panelowe z aktywnym udziałem uczestników programu.

Intencją organizatorów Szkoły Letniej było stworzenie odpowiednich warunków do swobodnej dyskusji, wymiany myśli i doświadczeń pomiędzy uczestnikami, wykładowcami oraz zaproszonymi liderami społeczności lokalnych i działaczami organizacji pozarządowych.

IV SZKOŁA LETNIA DRUGIEGO STOPNIA – NAUCZANIE O HOLOKAUŚCIE