„NĘDZNICY” VICTORA HUGO POD PATRONATEM REDAKCJI MAGAZYNU „NIGDY WIĘCEJ”

Wydawnictwo MG

19 września 2018 r.

Nakładem Wydawnictwa MG ukaże się wznowienie klasyki literatury europejskiej – powieść „Nędznicy” Victora Hugo. Patronat nad książką objęła redakcja magazynu „NIGDY WIĘCEJ”. Polecamy!

Informacja od wydawcy:

Nędznicy łączą elementy powieści realistycznej z silnymi elementami romantycznymi, ale także fragmentami o charakterze eseistycznym. Można wręcz powiedzieć, że jest to synteza gatunków: powieści przygodowej, obyczajowej, kryminału oraz umoralniającej «powieści o bohaterach».

W planach Victora Hugo utwór miał być panoramicznym obrazem całego społeczeństwa francuskiego XIX wieku oraz wykładnią poglądów autora na kwestie sprawiedliwego porządku społecznego, walki z nędzą i wykluczeniem. Na kartach Nędzników, poprzez główne wątki fabularne oraz liczne dygresje o charakterze filozoficznym i historycznym, Hugo prezentuje swój program polityczny i społeczny, oparty na wierze w możliwość pozytywnej przemiany każdego człowieka oraz w ciągły, obejmujący wszystkie dziedziny życia postęp. Praca nad utworem trwała blisko dwadzieścia lat, jego szczegółowa koncepcja ulegała w tym okresie wielokrotnym zmianom i rozszerzeniom”.

„NĘDZNICY” VICTORA HUGO POD PATRONATEM REDAKCJI MAGAZYNU „NIGDY WIĘCEJ”