SZKOŁA LETNIA II STOPNIA – NAUCZANIE O HOLOKAUŚCIE

1-3 lipca 2017 r.

Kraków

Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego po raz kolejny jest organizatorem Szkoły Letniej II stopnia „Nauczanie o Holokauście”. Wydarzenie jest skierowane do nauczycieli, ekspertów, liderów społeczności lokalnych, instytucji kultury i działaczy organizacji pozarządowych, którzy pełnić będą rolę multiplikatorów w zakresie edukowania o Holokauście, upamiętniania ofiar Zagłady i zachowania dziedzictwa żydowskiego.

Uczestnicy seminarium będą zastanawiać się, jak skutecznie przeciwdziałać współczesnemu antysemityzmowi i rasizmowi, jak – nauczając o Holokauście i prawach człowieka – efektywnie korzystać z technologii IT, materiałów audiowizualnych, jak wykorzystywać lokalne miejsca pamięci w podejmowanych działaniach na rzecz przywrócenia dziedzictwa żydowskiego.

Wykładowcami i ekspertami tegorocznej Szkoły Letniej będą wybitni znawcy tematu z kraju i zagranicy, wśród nich: prof. Jan Grabowski, Uniwersytet w Ottawie, dr Noa Mkayton, Instytut Yad Vashem w Jerozolimie, dr hab. Jolanta Ambrosewicz-Jacobs, Instytut Europeistyki UJ, dr Elżbieta Janicka, Polska Akademia Nauk, Robert Szuchta, Muzeum Historii Żydów Polskich, Arkadiusz Walczak, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Intencją organizatorów Szkoły Letniej II stopnia jest stworzenie odpowiednich warunków do swobodnej dyskusji, wymiany myśli i doświadczeń pomiędzy uczestnikami oraz wykładowcami, czemu sprzyjać będą ciekawy i przemyślany program, profesjonalizm i entuzjazm wykładowców, a także przyjazna atmosfera panująca w murach krakowskiej Alma Mater.

Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” jest po raz trzeci patronem wydarzenia. Zapraszamy!

SZKOŁA LETNIA II STOPNIA – NAUCZANIE O HOLOKAUŚCIE