1. 3rd FARE Action Week. Season 2002/03, 17.10. – 28.10.2002 Highlights. [Austria], „Echo”, 10.2002.
2. 4th FARE Action Week, Semaine d’actions, Settimana d’azione, Aktionwoche, Tydzień Akcji. Season 2003/4 16 – 28 October. [Austria], „Echo”, 10.2003.
3. 4th FARE Action Week, Semaine d’actions, Settimana d’azione, Aktionwoche, Tydzień Akcji. Season 2003/4 16 – 28 October. „Schwarz auf Weiß /„Cierne Na Bielom” [Austria / Słowacja], nr 41, 2003.
4. 5th FARE Action Week, Aktionwoche, Settimana d’azione, Tydzień Akcji, Semaine d’actions. Season 2004/5 14 – 26 October. [Austria], „Echo”, 10.2004.
5. 6th FARE Action Week, Aktionwoche, Settimana d’azione, Tydzień Akcji, Semaine d’actions. Season 2005/06 13 – 25 October. [Austria], 2005.
6. 6th FARE Action Week, Aktionwoche, Settimana d’azione, Tydzień Akcji, Semaine d’actions. Season 2005/06 13 – 25 October. Get Involved! [Austria], 2005.
7. 7th FARE Action Week, Aktionwoche, Settimana d’azione, Tydzień Akcji, Semaine d’actions. Season 2006/07 17 – 30 October. Get Involved! [Austria], 2006.
8. 7. Festiwal Filmów Rosyjskich „Sputnik nad Polską”. 7-17 listopada 2013,Warszawa [katalog Festiwalu]. Warszawa, Fundacja Wspieram, 35 mm, 2013.
9. 7. Festiwal Filmów Rosyjskich „Sputnik nad Polską”. 7-17 listopada 2013,Warszawa [program Festiwalu]. Warszawa, Fundacja Wspieram, 35 mm, 2013.
10. 8th FARE Action Week, Aktionwoche, Settimana d’azione, Tydzień Akcji, Semaine d’actions. Season 2007/09 17 – 30 October. Get Involved! [Austria], 2007.
11. VIII Punkowa Orkiestra Świątecznej Pomocy [reklama koncertu z logo „Muzyka Przeciwko Rasizmowi”]. „Pasażer”, lato-jesień 2000.
12. 9th FARE Action Week, Aktionwoche, Settimana d’azione, Tydzień Akcji, Semaine d’actions, Неделя действий . Semana de Acción. Season 2008/09 16 – 28 October. Get Involved! [Austria], FARE, 2008.
13. 9th FARE Action Week, Aktionwoche, Settimana d’azione, Tydzień Akcji, Semaine d’actions, Неделя действий. Semana de Acción. Season 2008/09 16 – 28 October. Get Involved! [Austria], „Echo”, 09.2008.
14. X „Człowiek bez barier”. Red. Agnieszka Jędrzejczak-Sprycha. Warszawa, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, 2012.
15. 10th FARE Action Week, Aktionwoche, Settimana d’azione, Tydzień Akcji, Semaine d’actions, Неделя действий, Semana de Acción. Season 2009/10 15 – 27 October. [Austria], „Echo”, 09.2009.
16. 11th FARE Action Week, Aktionwoche, Settimana d’azione, Tydzień Akcji, Semaine d’actions, Неделя действий, Semana de Acción. Season 2010/11 14 – 26 October. Get involved! [Austria], 09.2010.
17. 11th FARE Action Week, Aktionwoche, Settimana d’azione, Tydzień Akcji, Semaine d’actions, Неделя действий, Semana de Acción. Season 2010/11 14 – 26 October. [Austria], 09.2010.
18. XX i XXI Sprawozdanie z realizacji przez Rzeczpospolitą Polską postanowień Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej za okres od sierpnia 2009 r. do grudnia 2011 r. Warszawa, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 07.2012.
19. 2020 IHRA Grant Projects. HolocaustRemembrance.com, 16.06.2020.
20. 22. Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie, 29.06 – 08.07.2012 [logo Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ” w rubryce Współpraca]. Kraków, Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej, 2012.
Suma artykułów w kategorii: 719