1. Ch. Salewicz: Bob Marley – nieopowiedziana historia króla reggae. Tłum. M. M. Góralski. Kraków, Wydawnictwo Sine Qua Non, 2013.
2. Secesja [wywiad z zespołem Secesja. Na ilustrujących go zdjęciach z koncertu transparent z logo „Muzyka Przeciwko Rasizmowi”]. „Arle-Zine”, jesień – zima 2001.
3. N. Sineaeva: Museums as Spaces for Exhibiting and Dealing with the Difficult Past. Curatorial and Educational Choices and Challenges. W: 6th International Conference on Bangladesh Genocide and Justice. 14-16 November 2019. Paper Abstract, Profile and Programme. Bangladesh, Liberation War Museum, 2019.
4. N. Sineaeva-Pankowska: Jak zrozumieć negowanie Holocaustu i stawić temu czoła. „Thematic Leaflet”, nr 2, 2007.
5. D. Skomra: Przyjrzyj się Afryce [reklama VII Festiwalu Filmów Afrykańskich „AfryKamera” z logo Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”]. „Refugee.PL”, nr 23, 2012.
6. J. Skubiszewska: [informacja]. „Informator Terminowy PAP”, 03.1999.  
7. J. Skubiszewska: [informacja]. „Informator Terminowy PAP”, 05.1999.
8. Słowa w służbie nienawiści. Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX wieku. IV Ogólnopolska Konferencja. Oświęcim, 13-16 czerwca 2013 r. Oświęcim, Fundacja na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży, 2013.
9. Soccer tournament. W: XV Przystanek Woodstock. 31 sierpnia–2 lipca–3 lipca. Kostrzyn nad Odrą 2009. Miłość-Przyjaźń-Muzyka. English version. Warszawa, 2009.
10. I. Sokołowski: Białoruś dla początkujących [patronat Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”]. Warszawa, Wydawnictwo MG, 2014.
11. I. Sokołowski: Spokojnie. To tylko Rosja [patronat redakcji magazynu „NIGDY WIĘCEJ”]. Warszawa, Wydawnictwo MG, 2015.
12. A. Sonntag, D. Ranc: Colour? What colour? Report on the fight against discrimination and racism in football. Paryż [Francja], UNESCO, 2015.
13. Сов. Корр. Конференция UNITED. W: Анифашистский M отив. [Rosja], nr 3, 2002.
14. Speak Out Against Racism! 18 – 26 March 2006 European wide Action Week Against Racism. W: Calendar of Internationalism, nr 77, 12.2005.
15. Społeczeństwo obywatelskie przeciw prawicowemu ekstremizmowi. Amsterdam, UNITED for Intercultural Action, 2009.
16. Sport wobec rasizmu i ksenofobii. W: Społeczeństwo dialogu. „Willa Decjusza. Wiadomości”, 2004/2005.
17. Sprawozdanie 2007. Oprac. E. Kulik-Bielińska. Warszawa, Fundacja im. Stefana Batorego, 2008.
18. Sprawozdanie 2008. Oprac. K. Kulesza. Warszawa, Fundacja im. Stefana Batorego, 2009.
19. Sprawozdanie 2010. Oprac. A. Plewicka-Szymczak. Warszawa, Fundacja im. Stefana Batorego, 2011.
20. Stand Up. Speak Up. Beat Racism. Change the Game. Manchester United FC. Old Trafford. Manchester UK. 25 June 2009. Manchester. King Baudouin Foundation. 2009.  
Suma artykułów w kategorii: 32