ANTYRASISTOWSKI PRZYSTANEK

03.08.2005

Antyrasistowskie Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” na „Przystanku Woodstock 2005”.

Jest już tradycją, iż Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” aktywnie uczestniczy w organizowanym przez Jurka Owsiaka i Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Festiwalu „Przystanek Woodstock”. Także w tym roku wolontariusze Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ” i Grupy Anty-Nazistowskiej z całej Polski będą promować wśród woodstockowiczów idee tolerancji, a przy tym zapewnią moc wrażeń i atrakcji.

„Woodstockowa” działalność Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ” przebiegać będzie na kilku płaszczyznach. Jedną z nich będą II Antyrasistowskie Mistrzostwa Polski w Piłce Nożnej pod hasłem „Wykopmy Rasizm ze Stadionów”. Udział w których wezmą amatorskie drużyny z całej Polski. Zwycięska drużyna otrzyma Wielki Puchar Fair Play. Ukoronowaniem zaś turnieju będzie mecz pokazowy pomiędzy drużyną „Przystanku Woodstock” a reprezentacją miasta Kostrzyn n/Odrą, w skład której wejść mają m.in. miejscowi Romowie. Szczegóły na temat składów obu teamów pozostają niespodzianką.

Promocji idei otwartości i tolerancji wobec odmiennych kultur, narodowości i religii służyć będzie także punkt informacyjny prowadzony przez członków Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”, którzy udzielać będą pełnej informacji na temat w/w zagadnień oraz rozprowadzać wydawnictwa antyrasistowskie. Podczas Festiwalu trwać będzie także zbiórka podpisów pod petycją protestacyjną do prezesa zarządu Ruch S.A. przeciwko sprzedaży przez tę sieć pism rasistowskich.

Punktem kulminacyjnym „antyrasistowskiego Przystanku” będzie wystąpienie aktywistów Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ” na Głównej Scenie „Przystanku Woodstock”, które nastąpi drugiego dnia Festiwalu.

Tegoroczne działania Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ” wspomagane są przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, europejską kampanię „Za Różnorodnością, Przeciw Dyskryminacji”, antyrasistowską sieć Football Against Racism in Europe, Urząd Miasta Kostrzyn n/Odrą oraz Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu.

Celem Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ” jest upowszechnianie sprzeciwu wobec odradzającego się rasizmu, neofaszyzmu, szowinizmu narodowego oraz budowa społecznej grupy nacisku dla eliminacji owych tendencji poza nawias powszechnie tolerowanych postaw. Realizacji naszych celów służą: działalność wydawnicza, współpraca ze środkami masowego przekazu, działalność edukacyjna i oświatowa, mobilizowanie na ich rzecz wszelkich osób i środowisk aktywnych na arenie społecznej, kulturalnej i politycznej.