LIST OTWARTY

Dzisiaj, 24 stycznia 2008 r., w Krakowie doszło do oburzającego wydarzenia.

Przed spotkaniem z Janem Grossem, autorem „Strachu”, w Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, grupa ok. 10 osób, w tym ksiądz, zgromadzonych wokół transparentu NOP, nawoływała do przemocy wobec autora książki oraz podżegała do nienawiści i przemocy na tle rasowym i narodowościowym (hasło m.in: „Żydowstwo, kłamstwo, Gross, na wieki wieków stop”).

My, świadkowie i świadkinie tego wydarzenia, protestujemy wobec bierności władz uczelni oraz wobec haniebnej bezczynności policji, która zignorowała nasze próby zgłoszenia przestępstwa. Domagamy się od władz respektowania prawa, w szczególności przyjętego w 2006 roku Krajowego Programu Stosowania Prawa Przeciwko Przestępstwom z Nienawiści. Nie godzimy się z roszczeniami neofaszystów do występowania w naszym imieniu i używania polskich symboli narodowych do szerzenia nienawiści.

Anna Lipowska-Teutsch, Dagmara Zandmann, Zofia Cieckiewicz, Rafal Perkowski, Karolina Kmiotek, Monika Serkowska, Slawomira Walczewska, Ewa Stoecker, Agata Teutsch, Agata Patralska-Obarencz, Beata Pajest-Lewandowska