MINISTERSTWO FINANSUJE FASZYZM

18.02.2008

Ministerstwo Kultury finansuje neofaszystowskie publikacje – alarmuje redakcja antyrasistowskiego magazynu „NIGDY WIĘCEJ”.

„NIGDY WIĘCEJ” ujawnia fakt finansowania przez Ministerstwo czasopisma „Templum Novum” wydawanego przez Agencję Wydawniczo-Reklamową Arte z Białej Podlaskiej. Pod szyldem tym kryje się Narodowa Scena Rockowa, znana z dystrybucji płyt i kaset z muzyką neonazistowskich grup, takich jak Honor i Konkwista 88, gdzie 88 oznacza „Heil Hitler”.

Publikacja dotowana przez Ministerstwo niemal na każdej stronie od­wołuje się do tradycji i współczesności faszystowskich i skrajnie prawicowych ruchów w Polsce i za granicą. W numerze 4/2007 drukowany jest na przykład wielostronicowy powojenny ma­nifest Leona Degrelle’a, owianego złą sławą dowódcy ochotniczej dywizji Waffen-SS, wygłoszony w 1981 roku pt. Europa będzie żyła!, bez osłonek gloryfikujący antysemicką ideologię Adolfa Hitlera.

„NIGDY WIĘCEJ” zamieszcza próbkę cytatów z owego tekstu: „Komunizm to zjawi­sko typowo żydowskie! Lenin był w 3/4 Ży­dem. Trocki – Żydem. 70 % w Najwyższej Radzie także. Wszyscy im podobni na świe­cie to samo, to samo. Hitler w 1919 roku widział, jak niemal zniszczyli jego kraj… Hitler propagował współpracę i wspierał dzieło odbudowy swojej Ojczyzny… Nie możemy zapomnieć, że Hitler po kilku la­tach transformacji we­wnętrznej Niemiec mu­siał stawić czoła Woj­nie Światowej wspania­łej, jakiej nikt nigdy nie widział i nie przetrwał. Pięć lat ze wszystkimi, własnymi środkami, co było rzeczą całko­wicie nową w świecie, bez współpracy żadne­go Żyda! (śmiech) Za­wsze tłumaczyli, że są niezbędni… Oni nig­dy nic nie zbudowali! (śmiech) Nawet świąty­ni Salomona… to ktoś inny ją zbudował. Co pozostało po cywiliza­cji żydowskiej? Albo po tym co można by nazwać cywilizacją ży­dowską? Dwie czy trzy stare łodzie? Nic wię­cej! …Zewsząd ich wy­rzucano i żyło się bez nich doskonale. Jest to dowód, że może­my żyć długo i szczęśliwie bez tych ludzi u naszego boku (śmiechy i oklaski)”.

Poza tym „Templum Novum” zawie­ra artykuły z sympatią prezentujące ideologów faszyzmu, neofaszystowskich bojówkarzy i pseudokibiców. Szata graficzna zawiera hasła i symbole faszystowskie i skrajnie nacjonalistyczne.

 „Kto z urzędników Ministerstwa Kultury ponosi odpowiedzialność za tak skandaliczne wydanie środków publicznych?” – pyta Marcin Kornak, redaktor naczelny „NIGDY WIĘCEJ”.  – „Jakie konsekwencje zostaną wyciągnięte wobec winnych? Jakie kroki zostaną podjęte przez nowe kierownictwo Ministerstwa Kultury, aby zapobiec podobnie kompromitującym decyzjom w przyszłości?”

 Więcej informacji: tel. 601 360 835